bestelformulier cd’s Rusten in Zijn


Met dit formulier kan je de dubbel-cd Rusten in Zijn bestellen.

Let op: De bestelling is pas compleet als je ook het bedrag van € 22,50 hebt overgemaakt op rekening
NL47 INGB 000 7593304 t.n.v. Edith Bakker, Amsterdam.
(Voor bestellingen van buiten Nederland, BIC: INGBNL2A)
Dit is de prijs van de dubbel-cd (€ 20,-) plus verzendkosten.

* Alle velden invullen svp. Controleer het adres goed! De cd's zullen naar het opgegeven adres worden verstuurd.